ประกันภัยรถยนต์

พบกับข้อเสนอสุดพิเศษของประกันภัยรถยนต์ Mercedes-Benz ที่คัดสรรมาอย่างดี
เพื่อให้เหมาะกับรถแต่ละรุ่น และลักษณะการใช้งานของรถแต่ละคันโดยเฉพาะ

ค้นหาประกันของคุณ

ประกันรถยนต์ เลือกอย่างไรให้ตรงความต้องการ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยกฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณเอง ประกันรถยนต์ประเภทนี้จะมีให้เลือกหลายแบบ ซึ่งความคุ้มครองจะ ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวรถคุณ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มีความคุ้มครองและสิทธิพิเศษมากกว่าประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันรถยนต์แต่ละชั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

ประกันรถยนต์ มีทั้งหมด 5 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการ โดยพิจารณาจาก อายุรถ ลักษณะการใช้งาน

  ความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่สาม ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 
อุบัติเหตุ
รถชนรถ

อุบัติเหตุ
คู่กรณี่ไม่ใช่รถ

รถน้ำท่วม /
ภัยธรรมชาติ

รถไฟใหม้

รถถูก
โจรกรรม

อุบัติเหตุรถชนรถ
ทรัพย์สินอื่นๆ

เสียชีวิต /
ค่ารักษาพยาบาล

ประกันตัว
ผู้ขับขี่

เสียชีวิต /
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชั้น 1
ประกันชั้น 2+
ประกันชั้น 2
ประกันชั้น 3+
ประกันชั้น 3

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

“ประกันรถยนต์ชั้น 1” ประกันภัยรถยนต์ที่คนนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองสูงสุด โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ ร่างกาย ชีวิต รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การประกันตัวในคดีอาญาของผู้ขับขี่ รวมทั้งความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุ การโจรกรรม สูญหาย และไฟไหม้ ของรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

“ประกันรถยนต์ชั้น 2+”คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต รถยนต์ และทรัพย์สินอื่น ของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การประกันตัวในคดีอาญาของผู้ขับขี่ รวมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก การโจรกรรม สูญหาย และไฟไหม้ ของรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

“ประกันรถยนต์ชั้น 2” คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต รถยนต์ และทรัพย์สินอื่น ของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การประกันตัวในคดีอาญาของผู้ขับขี่ รวมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการโจรกรรม สูญหาย และไฟไหม้ ของรถยนต์คันเอาประกันภัย คุ้มครองความเสียหายทางด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และการประกันตัวของผู้ขับ รวมถึงความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์จากเหตุการณ์โจรกรรม สูญหาย และไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

“ประกันรถยนต์ชั้น 3+” คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต รถยนต์ และทรัพย์สินอื่น ของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การประกันตัวในคดีอาญาของผู้ขับขี่ รวมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ของรถยนต์คันเอาประกันภัย
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การประกันตัวของผู้ขับ รวมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

“ประกันรถยนต์ชั้น 3” คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต รถยนต์ และทรัพย์สินอื่น ของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การประกันตัวในคดีอาญาของผู้ขับขี่ ของรถยนต์คันเอาประกันภัย คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมทั้งและการประกันตัวของผู้ขับ

หากคุณกำลังมองหาประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยในราคาที่คุ้มค่า และการบริการที่คุณสามารถวางใจได้ จากบริษัทประกันภัยพันธมิตรของเรา

 

        บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2490 ปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า 74 ปี ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงให้กับสังคมไทย จนได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากคนไทยทั้งประเทศ พิสูจน์ได้จากการครองส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยรถยนต์และตลาดประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานจวบจนปัจจุบัน กว่า 35 ปี และ 30 ปี ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2562 รวมทั้งสิ้น 38,896 ล้านบาท

คุ้มครองรอบด้าน ด้วยบริการระดับมืออาชีพ

อุ่นใจ       ด้วยเครือข่ายสาขาและศูนย์ ทั่วประเทศกว่า 166 แห่ง
มั่นใจ       ได้กับความมั่งคงแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 67,103 ล้านบาท
วางใจ      ในคุณภาพการบริการจากทีมงานมืออาชีพ
สบายใจ  ด้วยขั้นตอนบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร
เบาใจ      กับความคุ้มครองที่คุ้มค่า

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1557 , 02 129 8888https://www.viriyah.co.th


กลุ่มอาคเนย์ หนึ่งในธุรกิจของ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
​​​​​​ซึ่งเป็นสายธุรกิจประกันและการเงินในกลุ่มทีซีซี

 

อาคเนย์ประกันภัย
คุ้มครองทุกภัย เคลมทันใจ จ่ายตามจริง

 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

        ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับคนไทย ผสานกับประสบการณ์ของผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีคุณภาพกว่า 800 คน พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการสำรวจภัยที่ให้บริการอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 75 สาขา อาคเนย์ประกันภัยจึงพร้อมให้ความคุ้มครองธุรกิจทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ได้รับความอบอุ่นมั่นคง ภายใต้พันธสัญญาที่ลูกค้าของเราจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว จริงใจ ด้วยความคุ้มครองที่ซื่อสัตย์และเป็นธรรม บริการหลากหลาย ประกันภัยครบวงจรที่อาคเนย์ประกันภัยสนองได้ทุกความต้องการด้วยความคุ้มครองที่สูง คุ้มค่าและเป็นธรรม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726 | www.segroup.co.th

​​​​​        ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมากกว่า 68 ปี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบความคุ้มครองหลากหลายประเภท ให้แก่ลูกค้าทั้งรายบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ รวมไปถึงประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพแบบกลุ่ม รวมไปถึงประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งในปี 2563 นั้น บริษัทได้มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยมากถึง 4.3 พันล้านบาท และยังมีพนักงานที่มีความรู้และประสิทธิภาพมากกว่า 400 คน รวมไปถึงเครือข่าย สาขา ศูนย์บริการ และสำนักงานตัวแทนกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ


ความร่วมมือระดับโลกด้านประกันภัย ที่คุณไว้วางใจ

        ERGO Group เป็นกลุ่มธุรกิจประกันระดับแนวหน้าขนาดใหญ่ในประเทศเยอรมันและยุโรป และยังเป็นบริษัทลูกของ Munich Re ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยต่อระดับโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายรูปแบบนำเสนอแก่ลูกค้า ทำให้ ERGO Group ถูกจัดอันดับติด 1 ใน 10 กลุ่มบริษัทประกันระดับโลก โดยมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มุ่งเน้นไปที่ทวีปยุโรปและเอเชีย มีพนักงานมากกว่า 43,000 คน ซึ่งในปี 2558 ERGO Group มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยสูงถึง 18 พันล้านยูโร และในปี 2559 นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการเซ็นสัญญาตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ERGO Group โดยได้รวมความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่มีมายาวนานกว่า 60 ปี ผนวกเข้ากับความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงานระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อไป

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
CallCenter : 1219 , 0 2820 7000 | Fax : 0 2439 4840
Email : info@thaisri.com | www.thaisri.com

Loading...