รถเก๋ง/กระบะ 4 ประตู

รับประกันภัยโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นในการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น


เบี้ยประกัน645.21บาท/ปี

ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับเลยไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด

- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) 30,000 บาท

- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

35,000 บาท

คุ้มครองค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้รับหลังจากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) 80,000 บาท
- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
- การสูญเสียอวัยวะ 200,000 - 500,000 บาท
- ค่าชดเชยรายวัน (จ่ายตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

* จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

* วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

* วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

 

เบี้ยประกัน 645.21 บาท/ปี

Loading...